یک باربری خوب قبل از هر چیزی دارای تیم خوب همراه با خدماتی همچون بسته بندی اثاثیه است.